Qui som


ASSOCIACIÓ CATALANA D’INDUSTRIALS

L’ Associació Catalana d’Industrials del Parquet (ACIP) neix al 1978 com un projecte pioner a Catalunya per iniciativa d’un reduït grup de grans empresaris del sector.

Els objectius inicials de l’Associació com indiquen els seus estatuts, són representar i assumir la defensa dels interessos empresarials dels associats per obtenir una major transparència i equitat en el mercat decolocación del parquet, la coordinació en matèria de condicions de contractació, fomentar el progrés i la millora en l’exercici de l’activitat professional del sector i promocionar la investigació i la millora tècnica de la col·locació i acabat de les tasques pròpies del sector.

Després d’uns primers anys de funcionament, en el 1996 es decideix donar un fort impuls a l’associació sobre la possibilitat d’integrar nous membres ampliant així la representativitat i les funcions de l’Associació de cara no només als professionals del parquet sinó també a la societat en general.

Amb aquest objectiu ACIP comença a exercitar accions davant dels tribunals o qualsevol altre organisme públic o sindical i a potenciar serveis propis per emetre dictàmens sobre la qualitat dels treballs realitzats pels empresaris.

La primera junta escollida va ser el 1996 i estava formada per Julio Rodríguez López com a President, Pedro Piñol Costa, Rafael Michavila García, Alfonso Vera Cañamero i José Ruiz Muñoz.

Des de llavors, l’Associació Catalana d’Industrials del Parquet ha desenvolupat una important tasca com a punt d’unió dels diferents actors involucrats en el sector del parquet.

El nombre d’associats ha anat augmentant al llarg dels anys. Actualment són 74 socis els membres que conformen l’Associació Catalana d’Industrials del Parquet.

ACIP EN XIFRES

Any de creació 1978

Seu social C/Tirso de molina, 36, despatx 12C, 08940 Cornellà de Llobregat.

Nombre d’associats 73 (53 empreses i 20 autònoms)

Quota de mercat català 2008 50% aproximadament

QUI SOM

L’Associació Catalana d’Industrials del Parquet és una entitat que acull totes les empreses constituïdes per persones físiques o jurídiques domiciliades a Catalunya que estiguin autoritzades per a la instal·lació de sòls de fusta, fabricants i magatzems de parquet, vernissos, adhesius i accessoris.

Reuneix actualment un total de 73 associats dels quals 53 són empreses i 20 són treballadors autònoms, cobrint aproximadament un 40% de la quota de mercat de Catalunya. Entre els seus associats es troben els principals i més grans professionals del parquet. Com a principi de qualitat i professionalitat, l’associació atorga als seus membres un certificat acreditatiu de la capacitat tècnica que ha de ser renovat anualment.

La junta directiva s’encarrega de gestionar l’associació i desenvolupar els diferents serveis que ofereixen.