serveis


La principal finalitat d’ACIP és representar i assumir la defensa dels interessos empresarials dels associats i de la societat en general per aconseguir una major transparència i equitat en l’mercat del parquet i una major professionalització dins del mateix sector.

Les principals línies d’actuació de l’Associació Catalana de Parquets per fomentar i garantir la professionalitat sectorial.

SERVEIS A PARTICULARS

 • L’Associació ofereix una garantia de qualitat i professionalització per al sector en tant que només formen part aquelles empreses que compleixen els principis recollits en els estatuts de l’Associació
 • Serveis de peritajes. Click aquí
 • Tarifes a particulars. Click aquí
 • En aquest sentit, és important el paper dels perits d’ACIP com una garantia de qualitat, sobre els treballs de parquet, que els permet disposar d’una defensa legal capital per a la protecció tant d’usuari com de l’empresari.

SERVEIS A SOCIS

 • Certificat anual de qualificació professional
 • Comunicats de qualsevol incidència remarcable que afecti o sigui d’interès per al sector
 • Serveis de peritatges (preu especial per a socis) Click aquí
 • Biblioteca (llibres tècnics i normatives UNE)
 • Assessorament tècnic
 • Activitats de formació: jornades, cursos, seminaris, etc.
 • Assemblees Generals periòdiques, organitzades per ACIP (Barcelona)
 • Convenció anual organitzada per la F.E.P.M (ciutat espanyola)
 • Arxiu de productes
 • Xerrades de parquetistes
 • Documents tècnics i contractes
 • Avantatges que ofereixen els convenis signats amb diferents entitats, públiques i privada
 • Permisos càrrega i descàrrega a Barcelona
 • Col-laboració amb Acció Sostenible Barcelona: Plans d’acció (Reducció preu públic)