Nova Junta Directiva

El passat 26 de novembre, a Assemblea General Extraordinària, es va escollir nova Junta Directiva.

Es va realitzar la votació de la única candidatura presentada que va quedar aprovada per unanimitat. La nova Junta queda establerta com segueix:

President:         Ángel Nevado Giraldo

Vicepresident:  Francisco Lozano Expósito

Secretari:         Carlos Cánovas Prados

Tresorer:          Juan José Torres Muñoz

Vocal:               Nicolás Sánchez Campillo

Com a gestor de comptes ha sigut triat el Sr. José Juan Puerta, que després de molts anys sent President de l’Associació, i formant part després, de la Junta Directiva, va explicar que volia fer un pas al costat per deixar pas a nous membres que puguin aportar noves idees.