Informació tècnica


Desinfecció del Parquet
Informació tècnica

Desinfecció del Parquet

Una de les recomanacions fetes per l’Organització Mundial de la Salut- OMS és desinfectar convenientment les llars de virus. Hi ha desinfectants que ja s’han assajat i són efectius per a l’eliminació de virus i bacteris en superfícies. El més conegut dels desinfectants és el lleixiu (o hipoclorit de sodi) que convenientment diluït en aigua […]