Informació tècnica


Sense categoria

Influència de les propietats de la fusta i la construcció d’ edificis en la demanda d’ energia, el confort tèrmic i el temps de retard en la posada en marxa dels sistemes de calefacció per sòl radiant

CONCLUSIONS DE L’ ESTUDI Estudis anteriors sobre les variables més prominents involucrades en el disseny de sòls radiants van establir que les propietats i el gruix del recobriment són els principals determinants de l’ acompliment tèrmic. Els revestiments més habituals sobre sòl radiant són el gres porcelànic o ceràmic, la pedra natural i la fusta. […]

Desinfecció del Parquet
Sense categoria

Desinfecció del Parquet

Una de les recomanacions fetes per l’Organització Mundial de la Salut- OMS és desinfectar convenientment les llars de virus. Hi ha desinfectants que ja s’han assajat i són efectius per a l’eliminació de virus i bacteris en superfícies. El més conegut dels desinfectants és el lleixiu (o hipoclorit de sodi) que convenientment diluït en aigua […]

El comportament de la fusta a l’hivern
Informació tècnica | Informació tècnica | Informació tècnica

El comportament de la fusta a l’hivern

La fusta és un material higroscòpic. Com a tal, absorbeix i cedeix part de la seva humitat de constitució a l’ ambient segons les condicions en què es troba. A Catalunya, amb clima mediterrani, a l’estiu els dies i nits són calorosos i humits, mentre que a l’hivern el clima és més fred i sec […]